Application for Yrkes-sfi


    Male      Female

 Yes     No

The following file types are accepted: BMP, JPG, PDF, PNG, RAR, TIFF, ZIP. Max size is 10 MB.
 

Genom att bocka i rutan ovan bekräftar du att du läst integritetspolicyn och att du ingår avtal med Kommunförbundet Skåne, där dess medlemmar, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare får behandla och ta del av uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Read more here.